Polski Produkt Przyszłości

Stabilne w warunkach atmosferycznych kropki kwantowe ZnO w postaci stałej

Koloidalny, transparentny i stabilny roztwór kropek kwantowych ZnO do stosowanie w elektronice

Kropki kwantowe ZnO o różnych barwach emisji

ZnO2-NPs Zinc Peroxide Nanoparticles
ZnO2-NPs nanocząstki nadtlenku cynku w opakowaniu sprzedażowym

Fluorescencyjny polimer PDMS z kropkami kwantowymi Nanoxo